Уведомление за противоепидемични мерки за теоретични изпити

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С настоящето, бихме искали да Ви уведомим, че провеждането на теоретични изпити в сградата на ГД ГВА, летище София, се извършва съгласно изискванията на Заповед РД-01-915/ 09.11.2021г., и Заповед № РД-01-919/ 10.11.2021г за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021, на Министъра на здравеопазването, относно въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

 

В тази връзка, за допускане до участие в теоретични изпити е необходимо да представите, преди началото на изпита, изпълнение на условията, посочени в т.32(б) на Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на Министъра на здравеопазването, а именно: валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021г. на министъра на здравеопазването или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, удостоверено чрез валиден документ, съгласно Заповед № РД-01-915/ 09.11.2021г. и Заповед № РД-01-919/ 10.11.2021г. на Министъра на здравеопазването, считано от 11.11.2021г.

 

Посочените по-горе изисквания не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст (т.32(в) на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването).

 

 

С уважение,

ГД ГВА