Осигуряване на специализирано алпийско оборудване за дейности по търсене и спасяване на пострадали с хеликоптер

В изпълнение на ангажиментите по Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия ГД ГВА закупи по реда на ЗОП и предостави за ползване на Планинска спасителна служба към БЧК специализирано алпийско оборудване за дейности по търсене и спасяване на пострадали с хеликоптер при авиационни произшествия, както следва:

-           Специализирана алпийска носилка в комплект с вакуум матрак за евакуация на пострадали с възможност за работа на хеликоптер – 6 бр.;

-           Разглобяема алпийска планинска количка за специализиран транспорт на пострадали в пресечен планински терен – 4 бр.;

-           Спасителна олекотена сбруя за алпийско спасяване и спасяване с хеликоптер – 10 бр.;

-           Специализиран осигурителен ремък за автоматично откачване на спасител и пострадал от скала или площадка за евакуация при спасяване с хеликоптер – 6 бр.

Предоставянето на оборудването се състоя на 19.08.2022 г. в сграда на ГД ГВА, като същото бе получено лично от директора на Планинска спасителна служба при БЧК, г-н Емил Нешев.