Вие сте тук

ГВА

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА)

е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

Повече

Български
Снимка за слайдера: 
Дата на публикуване: 
сряда, Май 3, 2017 - 16:15