Вие сте тук

ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ ФОРМУЛЯР НА ЕС ЗА ЖАЛБИ

Съдържание: 

Моля прочетете внимателно текста по долу преди да се обърнете към Националния орган по прилагане.

В случай на отмяна, голямо закъснение или отказан достъп до борда е препоръчително да отнесете Вашата жалба първо и предимно към въздушния превозвач.

В случай, че не получите удовлетворяващо Ви решение по жалбата Ви от страна на въздушния превозвач, то тогава можете да препратите същата на вниманието на съответния компетентен Национален орган по прилагане (НОП). Всяка държава-членка е определила такъв НОП, който е разположен в съответната държава (както и Исландия, Норвегия и Швейцария). Жалбите следва да се изпращат до този орган, на чиято територия е възникнал случая (държавата от чието летище е трябвало да започне полета): Национални органи по прилагане на Общността (NEB)

 

Формуляр за подаване на жалба на английски език: eu_complaint_form_en.pdf (119.37 KB)   AIR_PASSENGER_RIGHTS.docx (49.18 KB)

Формуляр за подаване на жалба на български език: eu_complaint_form_bg.pdf (304.72 KB) .

 

 

Формуляр за подаване на жалба on-line:

 

Жалба, подадена от:
моля въведете име
моля въведете фамилия
адрес за кореспонденция
само цифри
град
Държава
електронна поща
телефон за връзка (моля въведете и код на оператора и код на страната)
Жалба, свързана със следния полет:
:
:
:
:
Данни за пътника за описания по-горе полет:
„Голямо закъснение“ означава, че полетът не започва след посочения час на заминаване по разписание в продължение на: два или повече часа за полети до 1500 km; три или повече часа за полети в рамките на ЕС от 1500 km и повече, или за други полети между 1501 и 3000 km; четири или повече часа за всички останали полети. „Отмяна“ означава неизпълнение на полет, който е предварително планиран. „Отказан достъп на борда“ означава отказ от страна на авиокомпанията да превози пътници с даден полет, за който те имат потвърдена резервация и за който са се представили на гишето за регистрация и на изхода за отвеждане на борда не по-късно от часа, за който са били уведомени от авиокомпанията, туроператора или пътническия агент (ако не е посочен час, не по-късно от 45 минути преди часа на заминаване по разписание). Това не включва ситуации, в които авиокомпанията или неин представител има основателни причини да откаже на пътниците достъп на борда, като например причини, свързани със здравето, безопасността и/или сигурността, или неподходящи документи за пътуване. „Настаняване на място в по-ниска класа“ означава, че пътникът не по свое желание е пътувал в по-ниска класа от класата на обслужване, за която е имал потвърдена резервация.
Необходимите документи към преписката (сканирани документи и др.)
Файловете трябва да бъдат по-малки от 20 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt rar zip.