Заповед 45-01-563/24.11.2021 г. Във връзка със Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. Първоначална и периодична сертификационна сесия във всички етапи да се проведе от комисия в състав.

Заповед №
Заповед 45-01-563/24.11.2021 г.
Дата на публикуване
Приложение Размер
Заповед 45-01-563/24.11.2021 г. 3.07 MB

Заповед 45-01-563/24.11.2021 г. Във връзка със Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. Първоначална и периодична сертификационна сесия във всички етапи да се проведе от комисия в състав.