Заповед- обща 45-01-280/ 03.06.2022 г. Прекратяване на правата по регистрация № 24/24.02.2022 г. на "САВИК-ВАРНА" ЕООД за хеликоптерно летище 'Венелин'