Отнемане оперативен лиценз за въздушен превозвач на Общността, с регистационен № BG 1008-15, притежаван от "Джет Опс Юръп" ООД

Заповед №
45-01-271
Дата на публикуване
Юридическо лице/ Физическо лице
„Джет Опс Юръп“ ООД