ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-527/ 15.09.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България