Заповед № 45-01-584/20.10.2022 г. за възстановяване на права по оперативен лиценз на въздушен превозвач от Общността № BG 1008-37, издаден на „Холидей Юръп“ ООД

Заповед №
45-01-584/20.10.2022 г.
Дата на публикуване
Юридическо лице/ Физическо лице
„Холидей Юръп“ ООД