Заповед № 45-01-296/05.07.2023 г. за отнемане правата по Лиценз № 8-8/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „ГЛОУБЪЛ МЕЙНТЕНЪНС“ ООД за дейността „Техническо обслужване на въздухоплавателни средства” на летище Бургас, в сила от 21.07.2023 г.

Заповед №
45-01-296/05.07.2023 г.
Дата на публикуване
Юридическо лице/ Физическо лице
„ГЛОУБЪЛ МЕЙНТЕНЪНС“ ООД
Приложение Размер
45-01-296/05.07.2023 г. 1.32 MB