Вие сте тук

Контакти

София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел: /02/ 937-1047
факс: /02/ 980 - 5337
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg

SAFABG@caa.bg
report@caa.bg - e-mail за доклади за техническо събитие           
permissions@caa.bg    - e-mail за полетни разрешения

 

Административни услуги -  деловодство  на ГД ГВА

Деловодство в сграда на МТИТС
адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: 02/ 937 1037
Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
Деловодство в сграда на летище София
адрес: гр. София, 1540, бул. Брюксел № 1, деловодство.
тел.: 02/ 948 8051
Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа