Вие сте тук

Летищни оператори и наземно обслужване

Регламент за изменение на Регламента за слотовете - Регламент (ЕС) 2020/459 на Европейския Парламент и на Съвета от 30 март 2020 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността