Вие сте тук

Въздушен превоз на товари

Съобщение на Комисията – Насоки на Европейската комисия: улесняване на въздушните превози на товари по време на епидемията от COVID-19

Насоки за улесняване на въздушните превози на товари

Указания за превоз на товари в пътнически салон

Guidelines: Transport of cargo in passenger compartment – Exeption under Article 71\1| of Regulation 2018/1139 (the Bаsic Regulation)