Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. Първоначална и периодична сертификационна сесия по процедура за оценка на компетентността на лица извършващи вътрешен контрол на качество в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване в периода 13–17.12. 2021 г.

Заповед №
45-01-558/22.11.2021 г.
Дата на публикуване
Attachment Size
Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. 3.05 MB

Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. Първоначална и периодична сертификационна сесия по процедура за оценка на компетентността на лица извършващи вътрешен контрол на качество в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване в периода 13–17.12. 2021 г.