Заповед обща 45-01-283/03.06.2022 г. Временно спиране правата по Лиценз № 68-1/ 24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване "САН-ТРЕЙД" ООД за дейността "Наземно администриране и надзор" на летище Бургас, за период от 12месеца, считано от 01.08.2022г