Заповед № 45-01-584/20.10.2022 г. за възстановяване на права по оперативен лиценз на въздушен превозвач от Общността № BG 1008-37, издаден на „Холидей Юръп“ ООД