Заповед обща № 45-10-605/02.11.2022г. Временно спирам правата по Лиценз № 67-1/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „Клик Авиейшън Нетуърк“ ЕООД за дейността „Наземно администриране и надзор“ на летище Варна, Бургас, София и Пловдив