Заповед обща № 45-01-611/07.11.2022г. Временно спирам правата по Лиценз № 36-9/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „Булербейс“ ЕООД за дейността „Полетни операции и администриране на екипажите“ на летище Пловдив и летище Бургас