• ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
  Във връзка с издадена Директива на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA) относно летателната годност на въздухоплавателните средства  Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ въведе забрана до второ нареждане за изпълнението на полети от/до и през територията на Република България с въздухоплавателни средства тип Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 МАХ. 

  Повече

   

   

 • Важно съобщение:

  На вниманието на ползвателите на GPS системи.

  GPS, глобалната система за позициониране, работи с дата и час, на базата на преброяването на седмици и секундите в една седмица за да изобрази спътниковата си позиции.

  Повече

 • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

  На внимание на ползвателите на дистанционни (безпилотни) въздухоплавателни средства (ДРОН) във въздушното пространство на Република България.

  повече информация

 • Уважаеми колеги,

  По дългогодишна традиция на датата 12 април честваме Деня на авиацията и космонавтиката. 

  През 2019 година отбелязваме два юбилея, свързани с български постижения  в тази сфера – 50-годишнината от създаването на „Ръководство въздушно движение“ , чиято дейност днес буди респект в  Европа, и 40-годишнината от първия полет на българин в космоса, донесъл ни гордост и самочувствие. Специални поздравления по случай юбилеите!

  От името на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ поздравявам всички, чиято професия и работа са свързани с авиацията  на България и към чийто труд изпитваме високо уважение и признателност.

  Честит празник!

  Станимир Лешев,Главен директор на ГД ГВА

   

 • Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА)

  е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

  Повече

 • Последната информация на архивната версия на сайта на ГВА е от 16 юни 2017 г.
  Старата версия няма да се поддържа и се намира тук.

  Цялата актуална информация е прехвърлена
  на настоящата версия
  и тя е официалната страница на ГД "ГВА".

   

   

Адрес

София 1000,
ул."Дякон Игнатий" №9

БУЛСТАТ: 121805755
SITA: SOFTOYA

Контакти

Телефон на Главен директор ГД ГВА:
тел: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
e-mail: caa@caa.bg

Лицензиране на авиационен персонал -  02/948 8036; 02/948 8038
Постоянни пропуски и идентификационни карти - 02/937 3001
Разрешения полети - 02/ 937 1008 и 02/ 937 1002

Работно време на деловодство

всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
ГД ГВА в сграда на МТИТС  - 02/ 937 1037
Фронтофис в сграда на МТИТС  - 02/937 1046


всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
ГД ГВА в сграда на летище София - 02/ 948 8051

Важни изисквания за работа с деловодството


Система за измерване удовлетвореността на
потребителите на административни услуги в ГД „ГВА“

Важно

Определяне на забранени зони за лазерно излъчване в района на гражданските летища на Република България

 

!!Важно съобщение!! Във връзка с издадена Директива на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA) относно летателната годност на въздухоплавателните средства  Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ въведе забрана до второ нареждане за изпълнението на полети от/до и през територията на Република България с въздухоплавателни средства тип Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 МАХ.  Полетите с нетърговска цел (ferry flights), изпълнявани с този тип въздухоплавателни средства,  са изключени от забраната в съответствие с Директивата 2019/01 на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA Safety Directive 2019/01).

 

На вниманието на Авиационната индустрия: Регламент 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение.....

 

 Всички

Актуално

Уважаеми колеги,

По дългогодишна традиция на датата 12 април честваме Деня на авиацията и космонавтиката. 

През 2019 година отбелязваме два юбилея, свързани с български постижения  в тази сфера – 50-годишнината от създаването на „Ръководство въздушно движение“ , чиято дейност днес буди респект в  Европа и 40-годишнината от първия полет на българин в космоса, донесъл ни гордост и самочувствие.
Специални поздравления по случай юбилеите!

От името на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ поздравявам всички, чиято професия и работа са свързани с авиацията  на България и към чийто труд изпитваме високо уважение и признателност.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Станимир Лешев
Главен директор на ГД ГВА

 

 

 

 

 

Дирекция „Летателни стандарти" въвежда график за посещения на външни лица в сградата на летище София, както следва:

вторник от 14:00 до 16:00 часа;
сряда от 14:00 до 16:00 часа;
четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.

 

Заявления отнасящи се до отдел „Летателна годност", следва да бъдат подавани в Деловодството на ГД ГВА с придружително писмо, в което да бъдат описани всички приложени документи, съпътстващи заявлението


 


 

 

Всички

Такси


Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в МТИТС.

 

Плащания на задължения за административни услуги съгласно Тарифа №5 могат да се извършват във фронт офисите на ГД ГВА през ПОС терминал

 

Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:
IBAN сметка BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове, 
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF 
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове/средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управление

До заинтересованите страни, заявители на административни услуги по чл.129 от Тарифа №5 на МТИТС