Стратегическо планиране на въздушното пространство

При планиране на зоните за летищно движение и определяне на обхвата на зоните, в които следва да се прилагат определени мерки за защита на полетите в районите на летищата (летищно движение) има съществено значение за организацията на въздушното пространство и за осигуряване на безопасни условия за полети за всички участници. Чрез приложената Методика се въвежда критерий, който отчита всички значими фактори. Въвеждането на критерийте описани в Методиката и еднообразното определяне зоните за предпазване на полетите около неконтролираните летища ще повиши безопасността на полетите.