Координационен център за търсене и спасяване

Търсенето и спасяването в границите на обслужваното въздушно пространство на Република България се осъществява под ръководството на Координационният център за търсене и спасяване при авиационни произшествия (КЦТСАП). КЦТСАП е част от Съвместен координационен център за авиационно и морско търсене и спасяване (СКЦАМТС) разположен в гр. Варна..

Дежурни длъжностни лица от ГД ГВА в КЦТСАП

кв. Аспарухово, Приморски парк

Брегови център за управление на корабния трафик (сградата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“)

9003 Варна

Тел.: +359-2-937-1024

         +359-2-937-1023

e-mail: [email protected]

            [email protected]

AFTN:   LBSFYCYX