Предстоящи учения и тренировки

В периода от 16 до 18 май 2022 г. на територията на област Добрич – к.к. Албена ще се проведе съвместно учение по търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране последствията в градска среда. В него ще участват екипи и дежурни центрове на: Министерство на транспорта и съобщенията (ГД ГВА и ДП РВД), Министерство на вътрешните работи (ГД ПБЗН, ОД на МВР Добрич, Дирекция „Националната система 112“), Министерство на отбраната (ВМС вкл. АБ „Чайка”), Министерство на здравеопазването (ЦСМП), Областна администрация – Добрич, БЧК, доброволни формирования и др.

За симулация на реални условията при самолетна катастрофа в градска среда на 16 май след 21:00 часа ще бъде извършено проекционно картографиране, включващо озвучаване и пространствена добавена реалност, чрез прожекционна техника на южната фасада на хотел „Добруджа“ в к.к. Албена.

В рамките на практическите действия на 17 май в периода от 9:00 до 13:00 в района около к.к. Албена и село Батово ще се извършват полети с вертолет на ВМС.