Въздушен превоз на товари

Съобщение на Комисията – Насоки на Европейската комисия: улесняване на въздушните превози на товари по време на епидемията от COVID-19

Насоки за улесняване на въздушните превози на товари

Указания за превоз на товари в пътнически салон

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/guidelines_for_the_transport_

of_cargo_in_passenger_aircraft_easa_issue-5.1.pdf

Ръководство за извършване превоз на товари в пътническа кабина