Ще бъде ли призната регистрацията ми като оператор на БЛС в цяла Европа?

Отговор

Да, Вие като оператор на БЛС ще получите уникален регистрационен номер и той ще е валиден във всички останали държави, членки на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС. Не можете да се регистрирате два пъти.

Отговорен отдел