Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00389-51378

Заповед №
45-01-517/08.11.2021 г.
Дата на публикуване
Юридическо лице/ Физическо лице
CELAL DEMIR

Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00389-51378