Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00165-51319

Заповед №
45-01-516/08.11.2021 г.
Дата на публикуване
Юридическо лице/ Физическо лице
SERKAN SAYGI

Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00165-51319