Оперативна концепция за въвеждане на обща преходна височина в района за полетна информация София

Оперативната концепция се предоставя за обществено обсъждане. Всеки заинтересован може да изпрати мотивирано предложение за допълнение и/или изменение на концепцията до 31.07.2022г по електронна поща - [email protected]