Заповед № 45-01-142/06.04.2023 г. за прекратяване правата, произтичащи от Лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника № BG САА-5006 на „Ер Сървис“ ООД