Политика на защита на личните данни в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

За повече информация относно политиката на защита личните данни в  ГД ГВА, сигнали, предложения и други въпроси,  можете да се свържете с нас чрез:

Длъжностно лице по защита на личните данни в  ГД ГВА на електронен адрес, както следва:

[email protected]