APPROVED TRAINING ORGANISATIONS IN ACCORDANCE WITH ORDER No 27/ОДОБРЕНИ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА No 27

  УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА No 27
APPROVED TRAINING ORGANISATION IN ACCORDANCE WITH ORDER No 27
НОМЕР
NUMBER

КОНТАКТИ  

CONTACTS

КУРСОВЕ
CURRENT
COURSES
1 ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ ЕООД
INSTITUTE OF AIR TRANSPORT Ltd
TC002 Адрес: София 1000, п.к. 103
Address: IVT building, Sofia Airport,Sofia, 1540

Ръководител: управител Светослав Станулов
Accountable manager: Svetoslav Stanulov

Тел/Tel: 02/942 41 23 и 02/945 90 61
Факс/Fax: 02/988 44 45  http://www.aviation.bg/;
http://www.sofiaflighttraining.com/
e-mail: [email protected] ; mailto:[email protected]
TC02
2 ЧАСТЕН ТРАНСПОРТЕН КОЛЕЖ ООД-СОФИЯ PRIVATE
COLLEGE OF TRANSPORTATION Ltd-SOFIA
TC 014 Адрес: София 1582, ж.к.Дружба 2, Цариградски комплекс, блок 284
Address: Tzarigradski Complex, bl.284, 2 "Druzhba", P.O.Box 9, 1582

Ръководител: директор проф. д.т.н. Б. Маджаров
Accountable manager: B. Madzharov

Тел/Tel: 02/971 16 35 и 02/971 16 36
http://www.aviocenter.com/
e-mail: [email protected] ; [email protected]
TC014
3 АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЛЕТИЩЕ СОФИЯ -  "СОФ Кънект" АД   Адрес: София 1540, бул. Христофор Колумб 1


Тел: 02/ 937 35 66, 937 36 40, 937 36 46, 937 36 45
Факс: 02/ 937 2010
e-mail: [email protected]
 
TC
4 ЕЪРПОРТ СЕКЮРИТИ КЛИАРАНС   Адрес: София 1619, бул. "Цар Борис III" 430

Ръководител: изп. директор Александър Янков

Тел: +359 2 960 2032
Факс: +359 2 960 2033
e-mail: [email protected]
http://www.asc.bg/
 
5 АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД  

Адрес: Република България, гр. Варна 9000, Летище Варна

Тел: 056/870 225, 0884 801 293

TC
6

СОФЕМА АВИЕЙШЪН СЪРВИСИС ЕООД
SOFEMA AVIATION SERVICES Ltd.

Изтекъл срок на валидност на свидетелство за авиационен учебен център!

  Адрес: София 1421, ул. „Банат“ №3, ап. 11А
Address: Sofia 1421,ap.11A, No.3 Banat str.

Ръководител: управител Стивън Бентли

Accountable manager: Steven Bentley

Тел/Tel: 02/821 08 06Мобилен/Mobile: +359 884 259 819http://www.sassofia.com
e-mail: [email protected]
TC020
7 АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЕКА СЪРВИСИС“ ЕООД AVIATION TRAINING CENTER ЕCA SERVICES Ltd.   Адрес: София 1407, ул. „Любата“ № 4-6
Address: Sofia 1407, No.4-6, Lubata str.

Ръководител: управител: Елин Ламбрев
Accountable manager: Elin Lambrev
Мобилен / Mobile: +359 876 559 422http://www.eca-services.eue-mail: [email protected]
TC021
8 АУЦ на ДП РВД
BULATSA TRAINING CENTER
BG-TC006/22.04.2019 Адрес: София 1540
Бул. "Брюксел" №1

Address: 1 “Brussels” Blvd., 1540 Sofia, Bulgaria

Ръководител: Димитър Чунчуков
Head: Dimitar Chunchukov

Тел/Tel: +359 2 9371290
Мобилен/Mobile: +359 887 955 297
e-mail: [email protected]

https://www.bulatsa.com/en/activities/training-center
ТС06