ОДОБРЕНИ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА No 27 / APPROVED TRAINING ORGANISATIONS IN ACCORDANCE WITH ORDER No 27

  УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА No 27
APPROVED TRAINING ORGANISATION IN ACCORDANCE WITH ORDER No 27
НОМЕР
NUMBER
КОНТАКТИ 
CONTACTS
КУРСОВЕ
CURRENT COURSES
1 ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ ЕООД
INSTITUTE OF AIR TRANSPORT Ltd
TC002 Адрес: София 1000, п.к. 103
Address: IVT building, Sofia Airport,Sofia, 1540
Ръководител: управител Светослав Станулов
Accountable manager: Svetoslav Stanulov
Тел/Tel: 02/942 41 23 и 02/945 90 61
Факс/Fax: 02/988 44 45 http://www.aviation.bg/
http://www.sofiaflighttraining.com/
e-mail: [email protected] ; mailto:[email protected]
TC02
2 ЧАСТЕН ТРАНСПОРТЕН КОЛЕЖ ООД-СОФИЯ
PRIVATE COLLEGE OF TRANSPORTATION Ltd-SOFIA
TC 014 Адрес: София 1582, ж.к.Дружба 2, Цариградски комплекс, блок 284
Address: Tzarigradski Complex, bl.284, 2 "Druzhba", P.O.Box 9, 1582
Ръководител: директор проф. д.т.н. Б. Маджаров
Accountable manager: B. Madzharov
Тел/Tel: 02/971 16 35 и 02/971 16 36
http://www.aviocenter.com/
e-mail: [email protected] ; [email protected]
TC014
3 АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЛЕТИЩЕ СОФИЯ - "СОФ Кънект" АД     
AVIATION TRAINING CENTER - SOFIA AIRPORT - "SOF Connect" AD
  Адрес: София 1540, бул. Христофор Колумб 1
Тел: 02/937 35 66, 937 36 40, 937 36 46, 937 36 45
Факс: 02/ 937 2010
e-mail: [email protected]
TC
4 ЕЪРПОРТ СЕКЮРИТИ КЛИАРАНС
AIRPORT SECURITY CLEARANCE
  Адрес: София 1619, бул. "Цар Борис III" 430
Ръководител: изп. директор Александър Янков
Тел: +359 2 960 2032 Тел: +359 2 960 2032
Факс: +359 2 960 2033
e-mail: [email protected]
http://www.asc.bg/
 
5 АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД
AVIATION TRAINING CENTER - Fraport Twin Star Airport Management JSC  
  Адрес: Република България, гр. Варна 9000, Летище Варна
Тел: 056/870 225, 0885 395786
TC
6 СОФЕМА АВИЕЙШЪН СЪРВИСИС ЕООД
SOFEMA AVIATION SERVICES Ltd.
Изтекъл срок на валидност на свидетелство за авиационен учебен център!
  Адрес: София 1421, ул. „Банат“ №3, ап. 11А
Address: Sofia 1421,ap.11A, No.3 Banat str.
Ръководител: управител Стивън Бентли
Accountable manager: Steven Bentley
            Тел/Tel: 02/821 08 06 
Мобилен/Mobile: +359 884 259 819
http://www.sassofia.com
e-mail: [email protected]
ТС020
7 АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЕКА СЪРВИСИС“ ЕООД
AVIATION TRAINING CENTER ЕCA SERVICES Ltd.
  Адрес: София 1407, ул. „Любата“ № 4-6
Address: Sofia 1407, No.4-6, Lubata str.
Ръководител: управител: Елин Ламбрев
Accountable manager: Elin Lambrev
Мобилен / Mobile: +359 876 559 422
http://www.eca-services.eu
e-mail: [email protected]
TC021
8 АУЦ на ДП РВД
BULATSA TRAINING CENTER
Изтекъл срок на валидност на свидетелство за авиационен учебен център!
BG-TC006/22.04.2019 Адрес: София 1540 Бул. "Брюксел" №1
Address: 1 “Brussels” Blvd., 1540 Sofia, Bulgaria
Ръководител: Димитър Чунчуков
Head: Dimitar Chunchukov
Тел/Tel: +359 2 9371290
Мобилен/Mobile: +359 887 955 297
e-mail: [email protected]
https://www.bulatsa.com/en/activities/training-center
ТС06
9 Уиндроуз Трейнинг Академи ЕООД
Windrose Training Academy Ltd.
BG-TC023/05.01.2023 Адрес: Бургас, п.к. 8000 ж.к."Лазур", бул./ул. „Константин Величков“ №69, Ет.2, ап.4
Address: Comp. “Lazur”, Fl. 2, ap. 4, “Konstantin Velichkov”Blvd., 8000 Burgas, Bulgaria
Ръководител: Красимира Петрова Караджова
Head: Krasimira Petrova Karadjova
Мобилен/Mobile: +359 878373577
e-mail: [email protected]
www.windrose.bg&nbsp
ТС023
10 БУЛУИНГС АКАДЕМИ ЕООД
BULWINGS ACADEMY Ltd.
TC035 Адрес: София, 1000, ул. „Петър Парчевич“ №44
Address: No.44, Petar Parchevich str., 1000, Sofia, Republic of Bulgaria
Ръководител: Валентин Каралъмов Accountable manager: Valentin Karalamov Тел/Tel: +359 882 411 183 https://www.bulwingsacademy.com
e-mail: [email protected]
TC035