ОДОБРЕНИ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА No 27 / APPROVED TRAINING ORGANISATIONS IN ACCORDANCE WITH ORDER No 27

  УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА No 27
APPROVED TRAINING ORGANISATION IN ACCORDANCE WITH ORDER No 27
НОМЕР
NUMBER

КОНТАКТИ  

CONTACTS

КУРСОВЕ
CURRENT
COURSES
1 ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ ЕООД
INSTITUTE OF AIR TRANSPORT Ltd
TC002 Адрес: София 1000, п.к. 103
Address: IVT building, Sofia Airport,Sofia, 1540

Ръководител: управител Светослав Станулов
Accountable manager: Svetoslav Stanulov

Тел/Tel: 02/942 41 23 и 02/945 90 61
Факс/Fax: 02/988 44 45  http://www.aviation.bg/;
http://www.sofiaflighttraining.com/
e-mail: [email protected] ; mailto:[email protected]
TC02
2 ЧАСТЕН ТРАНСПОРТЕН КОЛЕЖ ООД-СОФИЯ PRIVATE
COLLEGE OF TRANSPORTATION Ltd-SOFIA
TC 014 Адрес: София 1582, ж.к.Дружба 2, Цариградски комплекс, блок 284
Address: Tzarigradski Complex, bl.284, 2 "Druzhba", P.O.Box 9, 1582

Ръководител: директор проф. д.т.н. Б. Маджаров
Accountable manager: B. Madzharov

Тел/Tel: 02/971 16 35 и 02/971 16 36
http://www.aviocenter.com/
e-mail: [email protected] ; [email protected]
TC014
3 АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЛЕТИЩЕ СОФИЯ - "СОФ Кънект" АД   Адрес: София 1540, бул. Христофор Колумб 1


Тел: 02/ 937 35 66, 937 36 40, 937 36 46, 937 36 45
Факс: 02/ 937 2010
e-mail: [email protected]
 
TC
4 ЕЪРПОРТ СЕКЮРИТИ КЛИАРАНС   Адрес: София 1619, бул. "Цар Борис III" 430

Ръководител: изп. директор Александър Янков

Тел: +359 2 960 2032
Факс: +359 2 960 2033
e-mail: [email protected]
http://www.asc.bg/
 
5 АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД  

Адрес: Република България, гр. Варна 9000, Летище Варна

Тел: 056/870 225, 0884 801 293

TC
6

СОФЕМА АВИЕЙШЪН СЪРВИСИС ЕООД
SOFEMA AVIATION SERVICES Ltd.

Изтекъл срок на валидност на свидетелство за авиационен учебен център!

  Адрес: София 1421, ул. „Банат“ №3, ап. 11А
Address: Sofia 1421,ap.11A, No.3 Banat str.

Ръководител: управител Стивън Бентли

Accountable manager: Steven Bentley

Тел/Tel: 02/821 08 06Мобилен/Mobile: +359 884 259 819http://www.sassofia.com
e-mail: [email protected]
TC020
7 АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЕКА СЪРВИСИС“ ЕООД AVIATION TRAINING CENTER ЕCA SERVICES Ltd.   Адрес: София 1407, ул. „Любата“ № 4-6
Address: Sofia 1407, No.4-6, Lubata str.

Ръководител: управител: Елин Ламбрев
Accountable manager: Elin Lambrev
Мобилен / Mobile: +359 876 559 422http://www.eca-services.eue-mail: [email protected]
TC021
8

АУЦ на ДП РВД
BULATSA TRAINING CENTER

Изтекъл срок на валидност на свидетелство за авиационен учебен център!

BG-TC006/22.04.2019 Адрес: София 1540
Бул. "Брюксел" №1

Address: 1 “Brussels” Blvd., 1540 Sofia, Bulgaria

Ръководител: Димитър Чунчуков
Head: Dimitar Chunchukov

Тел/Tel: +359 2 9371290
Мобилен/Mobile: +359 887 955 297
e-mail: [email protected]

https://www.bulatsa.com/en/activities/training-center
ТС06