You are here

Избор на независим регистриран одитор по смисъла на закона за независимия финансов одит

Дата на създаване на електронната преписка: 
25.03.2016
Наименование: 

Избор на независим регистриран одитор по смисъла на закона за независимия финансов одит

Протокол 201604oditor.pdf (2.06 MB)

...........................................................................................................................

техн. спецификация  Doklad_Odit_Technical_specification_1.doc (268.5 KB)

договор  dogovor_oditor.doc (37 KB)

покана   45_15_8.pdf (218.07 KB)