You are here

Преоценка на активите- публична държавна собственост, предоставени за ползване на летищните администрации и заведени в баланса на ГД ГВА

Дата на създаване на електронната преписка: 
25.03.2016
Наименование: 

Преоценка на активите- публична държавна собственост, предоставени за ползване на летищните администрации и заведени в баланса на ГД ГВА

Протокол 201604ocenitel.pdf (1.84 MB)

......................................................................................................

техн. спецификация tech_ocenitel.docx (18.02 KB)

договор dogovor_ocenitel.doc (36.5 KB)

покана 45_15_7.pdf (218.72 KB)

Приложение: 201604ocenitel.pdf (1.84 MB)