You are here

Почистване на помещения, ползвани от ГД ГВА за 12 месеца

Дата на създаване на електронната преписка: 
29.03.2016
Наименование: 

Почистване на помещения, ползвани от ГД ГВА за 12 месеца

Протокол 20160411140243.pdf (1.7 MB)

 

техн. спецификация    techn_spec.pdf (147.81 KB)

договор   dogovor_pochistvane.doc (36 KB)

покана   45_15_10.pdf (219.91 KB)