Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

РЕГИСТРИ

 
 
Регистър на вписаните граждански въздухоплавателни средства в Република България
.
Регистър на Авиационни оператори, установени в Република България и извършващи предимно международни рейсове, подали декларация по чл. 31б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
. ...