Харта на клиента


Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване
Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО: ЦАО гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, ПК1000;
 • С трамвай: линии № 10, 12, 18, спирка „Пл. Гарибалди” или „Пл. Славейков”; линия № 5, спирка „Съдебна палата”;
 • С тролей: линия № 9, спирка „Сатиричен театър”;
 • С метро: метростанция „Сердика“, Метростанция „Св. Патриарх Евтимий“;
 • С автомобил: Координати: 42°41'37.1"N 23°19'31.2"E
ЦАО гр. София, бул. „Брюксел“ № 1, ПК 1540,
 • С метро: метростанция „Дружба“ и автобус № 384;
 • С автомобил: Координати: 42°41'11.3"N 23°24'12.0"E
За повече информация: Център за градска мобилност
Паркиране ЦАО гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 – места с режим „синя зона“;
ЦАО гр. София, бул. „Брюксел“ № 1 – възможност за безплатен паркинг;
Удобно работно време от 9:00 до 17:30 часа в работни дни без прекъсване
Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:
 • работното време
 • гишетата за заявяване и получаване на документи
За клиенти със специфични потребности:
 • Осигурен е адаптиран достъп (инвалидни колички, детски колички и др.)
 • нашите служители ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО
В ЦАО на Ваше разположение са:
 • работното време
 • столове, маси и пособия за попълване на документи • питейна вода и възможност за ползване на тоалетна • безплатен интернет в ЦАО гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат
 • любезно, с лично отношение, уважение и търпение
 • при спазване на конфиденциалност
Информация за услугите ни ще намерите:
Съдействие на място в ЦАО ще получите от

Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:

 • ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването
 • ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването
Може да намерите отговорите на въпроси, които Ви интересуват на интернет страницата ни - www.caa.bg

в разделите:

Ако не намерите отговор на Вашия въпрос, бихте могли да използвaте и Платформата ни за задаване на въпроси в областта на гражданското въздухоплаване.

Предимства на обслужването

Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер
 • за устни запитвания на място или по телефон - в рамките на 20 минути
 • за писмени запитвания – до 5 работни дни
 • в случаите, когато е необходима проверка на място, по въпроса трябва да вземе отношение по компетентност друго служебно лице или е нужно становище на друг административен орган - до 14 дни
Бързо обслужване

В рамките на 20 минути:

 • ще приемем Вашите документи
 • ще Ви предоставим готовите документи

Освен на място в ЦАО, заявленията за извършване на административни услуги, заедно с необходимите придружаващи документи, могат да бъдат изпращани по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Държавна агенция за електронно управление (ДАЕУ), както и по лицензиран пощенски оператор. Плащането на дължимите такси може да бъде извършено по банков път или чрез ПОС терминал на място в ЦАО.

Ще ви обслужим само на едно гише

В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

 • да посещавате повече от едно гише
 • да посещавате два пъти едно и също гише

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

На място в ЦАО

Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО
 • обърнете се към служителите ни в ЦАО
 • поискайте да Ви насочат и да Ви свържат с експерта по казуса

Пишете ни

Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

Редът за подаване на предложения и сигнали може да бъде намерен на интернет страница на ГД ГВА в раздел „Административно обслужване“ Може да ги подадете:

Обадете ни се

Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

За връзка с ЦАО:

 • ул. „Дякон Игнатий“ № 9, тел. 02/937 1046
 • бул. „Брюксел № 1“ тел. 02/ 948 8051

Информация за Вашата удовлетвореност

Всяка година до 1 април в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

в разделите: Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

 • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка
 • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви
 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

Обратната връзка с клиента се осъществява чрез Система за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в ГД ГВА, намираща се на интернет страница на ГД ГВА – www.caa.bg в раздел „Административно обслужване“.

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

Последна актуализация: 30.09.2021 г.

Хартата на клиента е приета на 11.07.2017 г.