Харта на клиента


Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване
Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО:

ЦАО гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, ПК1000;

 • С трамвай: линии № 10, 12, 18, спирка „Пл. Гарибалди” или „Пл. Славейков”; линия № 5, спирка „Съдебна палата”;

 • С тролей: линия № 9, спирка „Сатиричен театър”;

 • С метро: метростанция „Сердика“, Метростанция „Св. Патриарх Евтимий“;

 • С автомобил: Координати: 42°41'37.1"N 23°19'31.2"E

ЦАО гр. София, бул. „Брюксел“ № 1, ПК 1540,

 • С метро: метростанция „Дружба“ и автобус № 384;

 • С автомобил: Координати: 42°41'11.3"N 23°24'12.0"E

За повече информация: Център за градска мобилност

Паркиране

ЦАО гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 – места с режим „синя зона“;
ЦАО гр. София, бул. „Брюксел“ № 1 – възможност за безплатен паркинг;

Удобно работно време

от 9:00 до 17:30 часа в работни дни без прекъсване

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:

 • Работното време

 • Гишетата за заявяване и получаване на документи

За клиенти със специфични потребности:

 • Осигурен е адаптиран достъп (инвалидни колички, детски колички и др.)

 • Нашите служители ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО

В ЦАО на Ваше разположение са:

 • Столове, маси и пособия за попълване на документи

 • Питейна вода и възможност за ползване на тоалетна

 • Безплатен интернет

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

 • Любезно, с лично отношение, уважение и търпение

 • При спазване на конфиденциалност

Информация за услугите ни ще намерите:

Съдействие на място в ЦАО ще получите от

Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:

 • Ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването

 • Ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването

Може да намерите отговорите на въпроси, които Ви интересуват на интернет страницата ни - www.caa.bg

В разделите:

Ако не намерите отговор на Вашия въпрос, можете да зададете въпрос чрез Платформата ни за задаване на въпроси в областта на гражданското въздухоплаване.

Предимства на обслужването

Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

 • За устни запитвания на място или по телефон - в рамките на 20 минути

 • За писмени запитвания – до 5 работни дни

 • В случаите, когато е необходима проверка на място, по въпроса трябва да вземе отношение по компетентност друго служебно лице или е нужно становище на друг административен орган - до 14 дни

Бързо обслужване

В рамките на 20 минути:

 • ще приемем Вашите документи

 • ще Ви предоставим готовите документи

Освен на място в ЦАО, заявленията за извършване на административни услуги, заедно с необходимите придружаващи документи, могат да бъдат изпращани:

Плащането на дължимите такси може да бъде извършено по банков път или чрез ПОС терминал на място в ЦАО.

При подаването на документи чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg) дължимите такси могат да бъдат заплатени чрез централен виртуален ПОС терминал през Единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местната администрация.

Ще ви обслужим само на едно гише

В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

 • да посещавате повече от едно гише

 • да посещавате два пъти едно и също гише

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

На място в ЦАО

Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

 • Обърнете се към служителите ни в ЦАО

 • Поискайте да Ви насочат и да Ви свържат с експерта по казуса

Пишете ни

Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

Редът за подаване на предложения и сигнали може да бъде намерен на интернет страница на ГД ГВА в раздел „Административно обслужване“ Може да ги подадете:

Обадете ни се

Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

За връзка с ЦАО:

 • ул. „Дякон Игнатий“ № 9, тел. 02/937 1046

 • бул. „Брюксел № 1“ тел. 02/ 948 8051

Информация за Вашата удовлетвореност

Всяка година до 1 април в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

 • Получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка

 • Резултатите от измерването на удовлетвореността Ви

 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

Обратната връзка с клиента се осъществява чрез Система за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в ГД ГВА, намираща се на интернет страница на ГД ГВА – www.caa.bg в раздел „Административно обслужване“.

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

Последна актуализация: 03.05.2023 г.

Хартата на клиента е приета на 11.07.2017 г.