Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Функции на Главния Директор Функции на Главния секретар ЛЕТАТЕЛНИ СТАНДАРТИ Дирекция Оператори авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване Дирекция Административни и финансови дейности Отдел ЛЕи ЛАП Отдел ЛГ на ГВС Отдел Международно Сътрудничество Отдел Летищни Оператори Отдел Авиационна Сигурност Отдел ВПТС Отдел Правно осигуряване Отдел Финансово стопански дейности и ЧР Отдел АОСА

Структура

Главен директор: Христо Щерионов

e-mail: DirectorGeneral@caa.bg
e-mail за служебна кореспонденция: caa@caa.bg

Главен секретар: Юлиян Димитров

e-mail: YDimitrov@caa.bg

Началник отдел: Надя Тотева

​​​e-mail: ntoteva@caa.bg

e-mail за служебна кореспонденция: AIRWORTHINESS@caa.bg

Началник отдел: Александър Гюров

e-mail: agyurov@caa.bg

e-mail за служебна кореспонденция: AIRPORTS@caa.bg

Началник отдел: Николай Христов

e-mail: nhristov@caa.bg

E-mail за служебна кореспонденция: AVSEC@caa.bg

Началник отдел: Христо Гунчев

e-mail: hgunchev@caa.bg  

e-mail за БЛС (дронове): ans@caa.bg 

e-mail за Searh and Resque: SaR@caa.bg

e-mail за служебна кореспонденция: ANS@caa.bg

Начналник отдел: Галина Димитрова
е-mail: gdimitrova@caa.bg
e-mail за служебна кореспонденция: FINANCE@caa.bg