Вие сте тук

Структура

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Функции на Главния ДиректорФункции на Главния секретарФункции на Дирекция Функции на Дирекция Функционални задължения на отдел “Летателна годност на ГВС”Функционални задължения на отдел “Летища и лицензиране на летищни оператори”Функционални задължения на отдел “Авиационна сигурност”Функционални задължения на отдел “Международно сътрудничество”Функционални задължения на отдел ”Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал”Функционални задължения на отдел “Финансово-стопански дейности”Функционални задължения на отдел “Административно обслужване, статистика и архив”Функционални задължения на отдел “Правен и Икономическо регулиране”Функции на Дирекция SAFABGФункции на Дирекция

Subscribe to Структура