Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Функции на Главния Директор Функции на Главния секретар ЛЕТАТЕЛНИ СТАНДАРТИ Дирекция Оператори авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване Дирекция Административни и финансови дейности Отдел ЛЕи ЛАП Отдел ЛГ на ГВС Отдел Международно Сътрудничество Отдел Летищни Оператори Отдел Авиационна Сигурност Отдел ВПТС Отдел Правно осигуряване Отдел Финансово стопански дейности и ЧР Отдел АОСА

Структура

Главен директор: Христо Щерионов

e-mail: [email protected]
e-mail за служебна кореспонденция: [email protected]

Главен секретар: Юлиян Димитров

e-mail: [email protected]

Началник отдел: Надя Тотева

​​​e-mail: [email protected]

e-mail за служебна кореспонденция: [email protected]

Началник отдел: Елеонора Добрева

e-mail: [email protected]

e-mail за служебна кореспонденция: [email protected]

e-mail за полетни разрешения: [email protected]

Началник отдел: Александър Гюров

e-mail: [email protected]

e-mail за служебна кореспонденция: [email protected]

Началник отдел: Николай Христов

e-mail: [email protected]

E-mail за служебна кореспонденция: [email protected]

и.д. Началник отдел: Стоян Митев

e-mail: [email protected]  

e-mail за БЛС (дронове): [email protected] 

e-mail за Searh and Resque: [email protected]

e-mail за служебна кореспонденция: [email protected]

Начналник отдел: Галина Димитрова
е-mail: [email protected]
e-mail за служебна кореспонденция: [email protected]