Структура

Главендиректор Главен секретар ДИРЕКЦИЯАеронавигационноосигуряване,летища иавиационна сигурност отделБезпилотни летателни системи,международна дейности иновации ДИРЕКЦИЯАвиационнабезопасност отделЛетателнаексплоатацияи лицензиране отделЛетателнагодности лицензиране отделЛетища,летищни и наземниоператори отделАвиационнасигурност отделАеронавигационноосигуряване,търсенеи спасяване отделФинансово-стопански дейностии човешки ресурси отделАдминистративнои информационно,обслужване,статистика и архив отделПравнидейности ДИРЕКЦИЯАдминистративни,правни ифинансови дейности Специализирана администрация Обща администрация

Главен директор: Анелия Маринова

e-mail: [email protected]

e-mail за служебна кореспонденция: [email protected]

Главен секретар: Юлиян Димитров

e-mail: [email protected]

Началник отдел: Надя Тотева

​​​e-mail: [email protected]

e-mail за служебна кореспонденция: [email protected]

Началник отдел: Даниела Минчева

e-mail: [email protected] 

e-mail за БЛС (дронове): uas@caa.bg 

e-mail за служебна кореспонденция: [email protected]

e-mail за полетни разрешения: [email protected]

Началник отдел: Александър Гюров

e-mail: [email protected]

e-mail за служебна кореспонденция: [email protected]

Началник отдел: Николай Христов

e-mail: [email protected]

E-mail за служебна кореспонденция: [email protected]

Началник отдел: Иво Иванов

e-mail: [email protected]

e-mail за Search and Rescue: [email protected]

e-mail за служебна кореспонденция: [email protected]

Начналник отдел: Галина Димитрова

е-mail: [email protected]

e-mail за служебна кореспонденция: [email protected]

Началник отдел: Мануела Мануилова

e-mail: [email protected]