Вие сте тук

Антикорупция

за изпълнение в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015–2020 г., приета с решение № 230 от 09.04.2015 г. на Министерския съвет

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", може да ....

Subscribe to Антикорупция Subscribe to Антикорупция