Адрес

Основни данни
София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
БУЛСТАТ: 121805755


Кабинет на Главен директор
тел: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
e-mail: [email protected]

Права на пътниците

тел: +359 2 937 1071
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

SAFABG


e-mail:  [email protected]
SAFA-координатор на националните оператори: Орлин Игнатов
тел: +359 2 948 8073;
e-mail:  [email protected]
 

E-mail:

e-mail:  [email protected][email protected] - за стандартни медицински документи от други страни
e-mail:  [email protected] - за съобщения от авиационни оператори
e-mail: [email protected] - за съобщения от авиационен персонал
e-mail: [email protected] – за съобщения от доставчици на аеронавигационно обслужване

Деловодство

Работно време на деловодство
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел: 02/ 937 1037 ГД ГВА в сграда на МТИТС
тел: 02/ 948 8051 ГД ГВА в сграда на летище София

 

Разрешения полети:

тел: 02/ 937 10 08 и 02/ 937 10 02
e-mail: [email protected] - за полетни разрешения

 

За въпроси свързани с БЛС (дронове):

тел. 02/ 937 1096 и 02/ 937 1007
email: [email protected]

Справки  за състоянието на подадено заявление за лицензиране на авиационен персонал:

на тел: /02/948 8036; 948 8038
 

контакти и повече информация:......

 

За връзка с нас можете да използвате и контактната форма по-долу и да ни изпратите съобщение директно от сайта.

Моля, да ни предоставите информация за обратна връзка, за да можем да се свържем с Вас и да отговорим на запитването Ви.

Обратна връзка