Вие сте тук

Контакти

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване /ЗГВ/. ГД ГВА изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие със ЗГВ, международните конвенции и договори, страна по които е Република България.

Дейността на ГД ГВА се осъществява съобразно изискванията на международните договорености за гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България, ЗГВ и свързаните с него подзаконови нормативни актове и актовете на министъра на транспорта.

Адрес

София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
БУЛСТАТ: 121805755
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg
Официален сайт:  http://www.caa.bg/

 

SAFABG


e-mail:  SAFABG@caa.bg
SAFA-координатор на националните оператори: Орлин Игнатов
тел: +359 2 948 8073;
e-mail:  oignatov@caa.bg
 

E-mail:

e-mail:  report@caa.bg - за доклади за техническо събития
e-mail:  Aircraft.Reg@caa.bg - за регистрация на ВС
e-mail:  med@caa.bgAMS@caa.bg - за стандартни медицински документи от други страни
e-mail:  Flight.Ops@caa.bg - за съобщения от авиационни оператори
e-mail: Personnel.Licensing@caa.bg - за съобщения от авиационен персонал
e-mail: bsww@caa.bg - за доклад за удар с птици/диви животни 
e-mail: ans@caa.bg – за съобщения, свързани с БЛС (дронове) 
         

Деловодство

Работно време на деловодство
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел: 02/ 937 1037 ГД ГВА в сграда на МТИТС
тел: 02/ 948 8051 ГД ГВА в сграда на летище София

 

Разрешения полети:

тел: 02/ 937 10 08 и 02/ 937 10 02
факс: 02 937 27 22
e-mail: permissions@caa.bg - за полетни разрешения

 

Справки  за състоянието на подадено заявление за лицензиране на авиационен персонал:

на тел: /02/948 8036; 948 8038
и в рубриката проверка на състоянието

 

Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

 

 

 

 E-mail

Главен директор ГД ГВА

Христо Щерионов

Главен директор 

DirectorGeneral@caa.bg

 

 

e-mail за служебна кореспонденция:
 

caa@caa.bg
 

Главен секретар ГД ГВА

Юлиян Димитров

Главен секретар 

YDimitrov@caa.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция 
"Летателни стандарти"

 

 дирекция 
"Летателни стандарти"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 
„Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"

Боян Петков

 Началник отдел
„Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"

BPetkov@caa.bg

 

 

e-mail за служебна кореспонденция:

Flight.Ops@caa.bg
Personnel.Licensing@caa.bg

med@caa.bg;

AMS@caa.bg

 

 

 

 

Отдел 
"Летателна годност на ГВС"

Надя Тотева

Началник отдел
"Летателна годност на ГВС"

NToteva@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:

AIRWORTHINESS@caa.bg

 

 

e-mail за регистрация на ВС:

Aircraft.Reg@caa.bg

 

e-mail за доклади за авиационно събитие:

report@caa.bg

 

 

 

 

Отдел "Международно сътрудничество"Людмила ТренковаНачалник отдел 
"Международно сътрудничество"
ltrenkova@caa.bg
  

e-mail за служебна кореспонденция

INTERNATIONAL@caa.bg
  

e-mail за полетни разрешения

permissions@caa.bg
    
    
    

Дирекция 
"Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване"

 

Директор дирекция"Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване"

 

    

Отдел 
"Лицензиране
на оператори"

Александър Гюров

Началник отдел 
"Лицензиране
на оператори"

 

 

 

e-mail за служебна кореспонденция:

AIRPORTS@caa.bg

  за доклад за удар с птици/диви животниbsww@caa.bg

Отдел 
"Авиационна сигурност"

Николай Христов

Началник отдел 
"Авиационна сигурност"

nhristov@caa.bg

 

 

e-mail за служебна кореспонденция: 

AVSEC@caa.bg

 

 

 

 

Отдел
"Въздушно пространство, търсене и спасяване"

Христо Гунчев

Началник отдел
"Въздушно пространство, търсене и спасяване"

hgunchev@caa.bg

 

 

 

 

 

 

e-mail за служебна кореспонденция:

ANS@caa.bg

 

 

e-mail за Search and Rescue:

SaR@caa.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 
"Правно осигуряване"

Дима Кисьова

Началник отдел
"Правно осигуряване"

dkisiova@caa.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция 
"Административни и финансови дейности"

Динко Давидов

Директор дирекция
"Административни и финансови дейности"

 DDavidov@caa.bg

 

 

 

 

Отдел 
"Финансово-стопански дейности и ЧР"

Галина Димитрова

Началник отдел
"Финансово-стопански дейности и ЧР"

gdimitrova@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция: 

FINANCE@caa.bg

 

 

 

 

Отдел 
"Административно обслужване, статистика и архив"

Савина Захариева

Началник отдел
"Административно обслужване, статистика и архив"

szaharieva@caa.bg

 

контакти и повече информация:......

 

 

За връзка с нас можете да използвате и контактната форма по-долу и да ни изпратите съобщение директно от сайта.

Моля, да ни предоставите информация за обратна връзка, за да можем да се свържем с Вас и да отговорим на запитването Ви.