Летища и летателни площадки, оператори по наземно обслужване