Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Достъп до пазара

 
 
Двустранни спогодби
pdf.gif
789.2 KB
Списък на предоставените ограничителни права по двустранни спогодби на Република България със страни извън ЕС
съгласно Наредба 847/2004 г.
Oткриване на конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи

 [20.07.2014]
Заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за откриване на конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право на назначение с цел експлоатация на линията за търговски въздушен превоз, договорена със Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Република Индия

pdf.gif
1.09 MB
Предварителни Протоколи с резултати от проведените конкурси за Ирак, Пакистан, Казахстан и Н.Р.Китай
[30.10.2012]
На сайта на МТИТС, в рубриката Актуално , са качени предварителните протоколи с резултатите от проведените конкурси за Ирак, Пакистан, Казахстан и Н.Р.Китай за сведение на кандидатите и евентуални възражения от тяхна страна в 20 дневен срок, ако...
Достъп до пазара на въздушни превозвачи на база Спогодби между Р.България и Р.Беларус
pdf.gif
1.81 MB