Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Инструкции

 
Инструкция 4444

от 14.06.2007г. за управление на въздушното движение. Издадена от министъра на транспорта, обн. ДВ, бр. 58 от 17.07.2007 г., в сила от 18.11.2007 г. 

pdf.gif
2.05 MB
Правила за контрол на качеството на авиационното гориво
и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателни средства с ГСМ
doc.gif
1.72 MB
Наръчник за полети по ПВП в обслужваното въздушно пространство
на Република България
pdf.gif
2.46 MB