Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало
28.02.2017

Откриват се два конкурса за назначаване на въздушни превозвачи по редовни линии от Варна и от София до Москва

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" откриват конкурси за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право на назначаване с цел експлоатация на редовните линии Варна - Москва - Варна и София - Москва - София, договорени със Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за въздушни съобщения до и отвъд техните територии.

 Приложения
 Заповед РД-08-63 от 23.02.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно откриване на конкурс за достъп до пазара на международни въздухоплавателни услуги (1.34 MB)
 Заповед РД-08-71 от 27.02.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно откриване на конкурс за достъп до пазара на международни въздухоплавателни услуги (1.33 MB)
 Спогодба за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Руската Федерация, подписана на 26.11.1997 г., ратифицирана със закон, обн., ДВ, бр.27/1998 г., в сила от 18.03.1998 г. (872.23 KB)

Новини и събития

- Архив Новини и събития


RSS feed