Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Авиационна сигурност

 
 
Заявления за издаване на пропуски за лица, за ПС, за идентификационна карта
  
Националната програма за контрол на качеството
в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване


Списък на одобрените от ГД „ГВА” инструктори
по авиационна сигурност в Република България
Списък на одобрените познати изпращачи в Република България
вписани в База от данни на ЕО - RAKC 
Списък на одобрените регулирани агенти в Република България вписани в База от данни на ЕО относно регулиранитe агенти и познатите изпращачи – RAKC
включени в Единната европейска база данни
Изисквания за сигурност по летищата

наложени от Европейският Съюз. Кратка полезна информация за Вас.


Приложение 1-А
[19.01.2016]

Условия (критерии) и ред за издаване на ПРОПУСКИ За лица за зоните за сигурност с ограничен достъп


Заявление за издаване на сертификат на служители по сигурността, извършващи вътрешен контрол на качеството
[15.11.2011]
Application for Internal Quality Control Certification
Сертифициране на персонал по авиационна сигурност
[08.11.2011]
 
Образец на формуляр General Declaration
[04.11.2011]
във връзка с нов ред за достъп на пилотите-любители до зоните за сигурност на гражданските летища в РБългария