Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Профил на купувача

 

 

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, 

ред за планиране и организация  на провеждането на процедурите от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" по реда на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки PRAVILA_ZOP_2014.pdf (290.12 KB)