Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Права на пътниците при пътуване по въздух

Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е националният изпълнителен орган за следните два Регламента на ЕК.

 • Регламент (ЕК) 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и хората с намалена подвижност, когато пътуват по въздуха.
 • Регламент (ЕК) 261/2004, относно правата на пътниците в случай на отказан достъп на борда, отменяне (анулиране) или дълго закъснение на полет.

Ефективното управление на тези функции изисква от въздушните превозвачи, летищата, туристическите агенции, туроператорите и самите пътници да приемат и спазват определени права и задължения.

Последователност и конфиденциалност

 • ГД ГВА изпълнява функциите си справедливо и последователно, спазвайки законите и наредбите, съгласно дадените му правомощия.
 • ГД ГВА приема всяка информация, поверена й по време на нейната работа, като конфиденциална . Тази информация няма да бъде разкривана или използвана, освен ако не го изисква законът.

Информация и съдействие

 • ГД ГВА се грижи да получите необходимата информация и помощ при обработка на вашето специфично запитване.
 • ГД ГВА очаква от Вас да предоставяте вярна и точна информация при свързването Ви с администрацията.

Учтивост и уважение

 • Служителите на ГД ГВА се грижат винаги да бъдете обслужени учтиво и по уважителен начин при всеки Ваш контакт с администрацията.
 • Съответно ГД ГВА очаква и Вие да бъдете учтиви, отзивчиви и уважителни към нейните служители.

Коректност и честност

 • Очаквайте ГД ГВА да се отнася коректно и честно към Вас, при контакта Ви с администрацията.
 • От своя страна ГД ГВА очаква от Вас да контактувате с нас по коректен и честен начин.

Оплаквания, Преразглеждане и Обжалване

 • Ако имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас на телефон: +359 2 937 1059;   +359 2 937 1083
  по имейл на адрес caa@caa.bg
  или по пощата на адрес:

Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
ул. Дякон Игнатий № 9
София 1000

 

Ново приложение за смартфони ще информира през лятото пътуващите за всички техни права