Дирекция "Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване"