Контакти на отдел „Летателна експлоатация и лицензиране"

Анатолий Иванов

Началник отдел

e-mail: [email protected]

e-mail за служебна кореспонденция:

[email protected]  -  за съобщения от авиационни оператори

[email protected]  -  за съобщения от авиационен персонал

[email protected]  -   за стандартни медицински документи и въпроси по авиомедицинско освидетелстване на авиационен персонал 

[email protected] – за съобщения от проверяващи на пилоти

Contacts List for SAFA:

Orlin Ignatov - Acting SAFA National Co-ordinator

Tel.: +359 2 948 8073

E-mail: [email protected]