Открива се конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София – Мале – София

05.10.2021

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Главна дирекция „Главна въздухоплавателна администрация“ откриват конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право на назначаване с цел експлоатация на линията София – Мале – София за търговски въздушен превоз, договорена със Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Малдиви за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 13.08.1996 г. в гр. Мале

Приложения
Приложение Размер
Заповед № РД-08-482/22.11.21 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията - публикувана на 23.11.2021г. 623.13 KB
Заповед № РД-08-384/04.10.21 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 671.01 KB
Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Малдиви за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 13.08.1996 г. в гр. Мале 1.26 MB
Меморандум за разбирателство между Република България и Република Малдиви, подписан на 13 август 1996 г. в гр. Мале – на англ. език 644.71 KB
Меморандум за разбирателство между Република България и Република Малдиви, подписан на 13 август 1996 г. в гр. Мале – неофициален превод на български език 120.23 KB
Споразумение между Европейската общност и Република Малдиви относно някои аспекти на авиационните услуги, подписано на 21.09.2006 г., в сила от 15.04.2008 г. 1.17 MB