Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е домакин на среща на тема Въздействия на законодателен пакет „Подготвени за цел 55“ върху авиацията и други сектори на икономиката на 7 април 2022 г. в София

Среща на тема Въздействия на законодателен пакет „Подготвени за цел 55“ върху авиацията и други сектори на икономиката –7 април 2022 г. в София

Среща на тема Въздействия на законодателен пакет „Подготвени за цел 55“ върху авиацията и други сектори на икономиката –7 април 2022 г. в София

На 7 април 2022 г. Министерството на транспорта и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ бяха домакини на среща на тема „Въздействия на законодателен пакет „Подготвени за цел 55“ върху авиацията и други сектори на икономиката“.

Срещата бе открита от заместник-министър Владимир Върбанов и от главен директор на ГД ГВА – г-н Христо Щерионов. Мероприятието протече с участието на представители на Луфтханза Груп, българските авиационни, туристически и енергийни браншови организации, летищни оператори, авиокомпании и доставчици на авиационни горива в България.

В рамките на своето изказване, заместник-министър Върбанов постави акцент върху предложението за регламент за използване на устойчиви горива в авиацията (т.нар. Регламент ReFuel EU Aviation), което поставя изискване за авиокомпаниите да използват постепенно нарастващи количества устойчиви и синтетични авиационни горива от 2025 г. нататък.

„Приемането на този регламент се очаква да намали вредните емисии на парникови газове от авиацията”, заяви господин Върбанов и допълни, че „вероятно ще има и допълнителни ефекти за редица други сектори на икономиката.“

От своя страна г-н Щерионов обърна внимание, че зеленият преход изисква взимане на важни решения днес, които ще имат силно въздействие в бъдеще, затова трябва да има последователен и систематизиран подход, отчитащ баланса между декарбонизация, устойчиви стратегии и растеж. „Ключова роля при избора на правилния механизъм е силният ангажимент и сътрудничество на всички заинтересовани страни“, заяви главният директор на ГД ГВА.

Експертите на Луфтханза Груп презентираха своите виждания по темата, а присъстващите представители от авиационния бранш взеха активно участие в организираните сесии с въпроси и отговори.